Automatické kotle na uhlí

Moderní kotle na eko-hrášek

Postupující znečištění životního prostředí si žádá, aby všichni změnili své myšlení i chování. Změny by měly začít používáním moderních způsobů vytápění. Jedním z řešení podporujících ochranu životního prostředí jsou moderní kotle s podavači. Jejich základ tvoří trubkový výměník tepla Heiztechnik s vysokou účinností.

Kotle na eko-hrášek jsou k dispozici v různých výkonových variantách, díky čemuž lze snadno nalézt optimální řešení pro danou aplikaci. Jsou vybaveny ekvitermním regulacem HT-tronic® 700, která upravuje provozní parametry a topný výkon ZAŘÍZENÍ podle typu paliva a teploty. Tento řídicí systém ovládá teplotu ventilů v topném systému a může být také připojen k pokojovým termostatům. Díky tomu lze plynule řídit množství energie, která je potřeba pro vytápění v konkrétním okamžiku.

Jak funguje kotel na eko-hrášek?

Kotle jsou vybaveny automatickým hořákem, který je umístěn ve spalovací komoře v dolní části. Palivo je podáváno podavačem do rotačního topeniště, kde se spaluje a z topeniště automaticky padá popel. Množství paliva v zásobníku zajistí až několikadenní automatický provoz kotle. Automatické kotle na eko-hrášek nevyžadují neustálý dohled, neboť tuto funkci zajišťuje automatické regulace.

Všechny modely kotlů mají elegantní design s esteticky integrovanými elektronickými prvky.

Automatické kotle na uhlí Heiztechnik mají vysokou účinnost, jsou ekologické a estetické. Tyto investice se rychle vrátí. Splňují standardy 5. emisní třídy dle normy EN 303-5: 2012 a naregulace ECO DESIGN.