Kotel s podavačem Q EKO – automatický kotel na uhlí. Konstrukce je založena na trubkovém výměníku tepla Heiztechnik. Kotel je vybaven litinovým retortovým hořákem s integrovaným šnekovým podavačem paliva. Spalování je ekvitermní řízeno jednotkou HT-Logic III, která zajišťuje snadnou a jednoduchou obsluhu.

Optimalizace spalovací komory umožnila dosáhnout nízké emise znečišťujících látek a vysokou tepelnou účinnosti kotle. Kotel je vybaven litinovým retortovým hořákem s integrovaným šnekovým podavačem paliva, kromě o výkonu 12 kW, který je vybaven stálým hořákem.

Kotel je vybaven ekvitermní řídicí jednotkou HT-tronic® 700, která ovládá činnost směšovacího ventilu, čerpadla ústředního vytápění a čerpadla teplé užitkové vody. Možnost připojení dalších modulů směšovacích ventilů a internetového modulu. Automatika může pracovat v systému HT Logic, který automaticky volí provozní parametry a moduluje výkon kotle podle paliva a teploty kotle. Automatika umožňuje chránit zpátečku regulacem kotlového čerpadla a umožňuje připojení pokojových termostatů.

Kotel může být vybaven automatickým systémem odstraňování popela a snímačem otáček podavače. Kotle mohou být vyrobeny s vestavěnou spirálou a zvětšeným zásobníkem na palivo.

Kotle splňují požadavky na ochranu životního prostředí 5. (nejvyšší) třídy dle normy PN-EN 303-5: 2012.

NOVINKA Kotel může být vybaven modulem OPS – optimalizátorem spalování LAMBDA PLUS.

Jmenovitý výkon kW 12 15 20 24
 Rozsah výkonu kW 4-12 5-15 6-20 8-24
 Max. pracovní teplota oC 85 85 85 85
 Objem vody L 48 77 91 106
 Maximální pracovní tlak Bar 2 2 2 2
 Minimální tah komína Pa 18 19 20 22
 Připojení 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
 Průměr kouřovodu mm 115 / 150 150 150 150
 Hmotnost kotle kg 300 437 491 540
 Objem zásobníku dm3 165 225 225 225
 Objem většího zásobníku dm3 300 / 500 300 / 500 300/500
 Celková šířka cm 103 113 113 113
 Šířka kotle cm 47 55 55 55
 Šířka zásobníku cm 46 59 59 59
 Šířka většího zásobníku 300 cm 52 52 52
 Šířka většího zásobníku 500 cm 83 83 83
 Hloubka kotle s kouřovodem cm 63 70 80 90
 Výška kotle cm 130 142 142 140
 Výška napájení * cm 124 136 136 136
 Výška do středu komína * cm 101 118 118 118
 Výška zpátečky cm 24 38 38 38

HT-tronic 700 Touch

Ekvitermní regulace (podle počasí) u kotlů na eko-hrášek s podavačem. Touto regulaci jsou vybaveny kotle Q Eko GL a HT Eko GL.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Alarm
 • Internetový modul
 • Barevný displej
 • Dotykový displej
HT tronic 700 Touch

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic M-BC
 • Vyrovnávací čerpadlo,
 • Oběhové čerpadlo,
HT-tronic Rooms
 • Panel kabelového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Panel bezdrátového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,
HT-tronic OPS Eko Lambda
 • Optimalizátor spalovacího procesu se sondou Eko Lambda,

HT-tronic 700

Ekvitermní regulace (podle počasí) u kotlů na eko-hrášek s podavačem. Touto regulaci jsou vybaveny kotle Q Eko GL a HT Eko GL.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Alarm
 • Barevný displej
 • Internetový modul
HT tronic 700

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic M-BC
 • Vyrovnávací čerpadlo,
 • Oběhové čerpadlo,
HT-tronic Rooms
 • Panel kabelového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Panel bezdrátového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,
HT-tronic OPS Eko Lambda
 • Optimalizátor spalovacího procesu se sondou Eko Lambda,