Operační program – Inovativní ekonomika
Priorita IV – Investice do inovativních projektů
Opatření 4.3
Technologický úvěr

Příjemce: P. P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k. Číslo smlouvy o spolufinancování: UDA – POIG.04.03.00-00-472/11-00

Projekt je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Inovativní ekonomika 2007–2013, prioritní osy 4 „Investice do inovativních projektů“, opatření 4.3 „Technologický úvěr“

Celkové náklady projektu: 7 000 000.00 PLN
Spoluúčast EU: 2 550 000.00 PLN
Doba realizace: 01-01-2012 – 31-03-2013

Více informací o Operačním program Inovativní ekonomika je na stránkách:
www.bgk.pl www.parp.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.pl

Operační program – Inovativní ekonomika
Priorita VI – Polsko na mezinárodním trhu
Opatření 6.1 Exportní pas
„Export je naše šance“

Příjemce: P. P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k.
Číslo smlouvy o spolufinancování: UDA – POIG.06.01.00-22-054/12-00

Projekt je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Inovační ekonomika 2007–2013, Prioritní osy 6 „Polská ekonomika na mezinárodním trhu“, Opatření 6.1 „Exportní pas“

Celkové náklady projektu:  412 000.00 PLN
Spoluúčast EU: 178 500.00 PLN
Doba realizace: 01-09-2012 – 31-08-2014

Více informací o Operačním programu Inovativní ekonomika je na stránkách:
www.parp.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.pl