P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt spolufinancovaný z fondů EU s názvem „Zavedení inovativní řady hořáků na pelety“

v rámci operačního programu Inteligentní rozvoj na období 2014–2020, opatření 3.2 „Podpora aplikace výsledků výzkumu a vývoje“, podopatření: 3.2. 2 „Úvěr na technologické inovace“

Projekt spočívá v zavedení naší vlastní nové technologie a zahájení výroby hořáků na pelety. V důsledku realizace tohoto projektu bude vybudován moderní výrobní závod s linkou na výrobu hořáků.

Celkové náklady projektu: 5 289 000,00 PLN
Spoluúčast fondů EU: 1 938 000,00 PLN

Realizujeme projekt v rámci opatření 2.2. Profilované investice, podopatření 2.2.1. Profilované investice – dotační podpora v rámci prioritní osy 2. Podniku Regionálního operačního programu Pomořského vojvodství na období 2014-2020.

Cílem tohoto projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti HT-GEO Sp. z o.o. rozšířením nabídky o nová tepelná čerpadla. Nákup ZAŘÍZENÍ a strojů umožní vytvořit vlastní linku na výrobu tepelných čerpadel a zajistí tak rozvoj společnosti na domácím i zahraničním trhu.

Celkové náklady projektu: 2 460 000,00 PLN
Spoluúčast fondů EU: 780 000,00 PLN