Hořáky pro spalování pelet

s automatickou škrabkou, automatikou a podavačem

Hořáky pro spalování pelet

s automatickou škrabkou, automatikou a podavačem

Hořák na pelety s automatickou škrabkou strusky, automatikou a podavačem Moderní hořák se zapalovačem, optickým čidlem a interním podavačem. ● Hořák splňuje požadavky 5. třídy podle normy PN-EN 15270:2008. Inovativní konstrukční řešení hořáku umožňuje dosáhnout emise spalin v 5. třídě dle normy 303-5:2012. ● Pokročilý rozvod primárního a sekundárního vzduchu zajišťuje nejvyšší kvalitu spalování. Vzduchová clona Omega na konci trubice hořáku zajišťuje optimální dodatečné spalování spalin (Patentový úřad Polské republiky č. Ru 069890). ● Spalovací komora ve tvaru pravidelného osmiúhelníku s podlahou ve tvaru „V“ zajišťuje vysokou účinnost spalovánÍ při nižším zatížení – pod 25 % jmenovitého výkonu (Patentový úřad Polské republiky č. Ru 069889). ● Hořák je vybaven škrabkou strusky, kterou cyklicky zapíná regulace kotle a tím zabraňuje nahromadění většího množství strusky ve spalovací komoře (Patentový úřad Polské republiky č. Ru 069889). ● Ergonomická řešení hořáku zkracuje čas servisu – čištění, výměna zapalovače, výměna čidel. Šikmé umístění zapalovače zabraňuje jeho zašpinění a předčasnému opotřebení. ● Algoritmus HT-Logic III programovatelný pro každý kotel, který automaticky volí provozní parametry a řídí výkon hořáku podle teploty kotle, a tím snižuje spotřebu paliva

Výkon hořáku [kW] 14 20 28 35 45 55 70 90 135 170 230 280 350 450 550
A – celková délka [mm] 470 480 505 600 650 670 720 750 805 865 935 1036 1155 1192 1244
B – délka spalovací komory [mm] 160 170 195 230 280 300  310 330 385 415 470 515 571 608 661
C – výška spalovací komory [mm] 133 150 170 182 194 211  219 232 279 303 325 336 370 392 445
X – horizontální montážní rozteč [mm] 240 240 240 235 235 235  235 235 280 280 315 315 353 415 415
Y – vertikální montážní rozteč [mm] 185 185 185 209 220 220  220 220 280 280 315 315 353 415 415
Z – délka distanční příruby [mm] 80 80  80   206 206 231 231 206 231 256

HT-tronic 900

Regulace kotlů na pelety. Touto egulaci jsou vybaveny kotle HT DasPell GL, MaxPell GL a MaxPell.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul
HT tronic 900

Rozšiřovací moduly