Kotel na pelety DasPell NEXT BASIC patří do skupiny nejnovějších kompaktních kotlů. Ekvitermní regulace (podle počasí) s lambda sondou a autoregulací HT-Logic III je zárukou snadného a jednoduchého ovládání. Je vybaven hořákem s automatickým čištěním, systémem mechanického, ručního čištění výměníku a ochranným čerpadlem zpátečky.

Konstrukce kotle je založena na vertikálním trubkovém výměníku tepla s automatickým systémem čištění. Spalování probíhá pomocí samočisticího automatického hořáku s otevíracím dnem, který je vybaven zapalovačem, fotoeletrickým prvkem a termočlánkem. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který do kotle dodává vzduch pro spalování a zvyšuje tah komína.

Kotel a topný systém jsou ovládány ekvitermní řídicí jednotkou HT-Tronic 900, která řídí činnost 4 čerpadel a pohonu směšovacího ventilu. Řídicí systém lze rozšířit o další moduly. Řídicí systém spolupracuje s panelem dálkového ovládání, 2 pokojovými termostaty a internetovým modulem. Kotel je vybaven autoregulací HT-Logic III, která řídí činnost hořáku, volí provozní parametry a moduluje výkon v závislosti na teplotě kotle.

Pracuje ve standardu iPell R – optimalizace spalování s modulem Lambda HT-tronic. Systém optimalizace se sondou zaručuje nejvyšší kvalitu spalování. Kotel chrání čerpadlo zpátečky s teplotním čidlem. Je určen pro instalaci v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy. Jeho konstrukce umožňuje snadnou a jednoduchou instalaci. Spaliny jsou odváděny odtahovým ventilátorem, který lze polohovat podle potřeby v 5 polohách od vodorovné úrovně (úhel 00, 450, 900, 1350, 1800).

Jmenovitý výkon kW 15 20 25 30
Rozsah výkonu kW 4,5-15 6-20 7,5-25 9-30
Max. pracovní teplota oC 85 85 85 85
Objem vody L 75 81 81 119
Maximální pracovní tlak Bar 2 2 2 2
Min. komínový tah Pa 10 13 13 16
Připojení GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1
Průměr kouřovodu (vnitřní průměr) mm 120 120 120 120
Hmotnost kotle kg 330 378 378 418
Objem zásobníku paliva dm3 240 240 240 240
Šířka kotle se zásobníkem cm 85 90 90 95
Šířka zásobníku cm 45 45 45 45
Hloubka kotle s kouřovodem cm 98 98 98 98
Výška kotle cm 144 144 144 144
Výška zpátečky cm 122,5 122,5 122,5 122,5
Výška do středu komína cm 120 120 120 120

HT-tronic 900

Regulace kotlů na pelety. Touto egulaci jsou vybaveny kotle HT DasPell GL, MaxPell GL a MaxPell.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul
HT tronic 900

Moduły rozszerzające automatykę

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic M-BC
 • Vyrovnávací čerpadlo,
 • Oběhové čerpadlo,
HT-tronic Rooms
 • Panel kabelového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Panel bezdrátového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,