Kotel na pelety 5. emisní třídy

Kotel na pelety FLAT BASIC patří mezi nejnovější kompaktní kotle. Regulace lambda sondou a autoregulace HT-Logic III zajišťují snadné ovládání. Je vybaven hořákem s automatickým čištěním, systémem mechanického, ručního čištění výměníku a ochranným čerpadlem zpátečky.

Konstrukce kotle je založena na vertikálním trubkovém výměníku tepla se systémem mechanického čištění. Spalování probíhá pomocí samočisticího automatického hořáku s otevíracím dnem, který je vybaven zapalovačem, fotoeletrickým prvkem a termočlánkem. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který do kotle dodává vzduch pro spalování a zvyšuje tah komína.

Kotel a topný systém jsou řízeny ekvitermní jednotkou HT-tronic 900, která ovládá činnost 4 čerpadel a pohon směšovacího ventilu. Řídicí systém lze rozšířit o další moduly. Řídicí systém spolupracuje s panelem dálkového ovládání, 2 pokojovými termostaty a internetovým modulem. Řídicí jednotka je vybavena autoregulací HT-Logic III, která řídí činnost hořáku, volí provozní parametry a moduluje výkon v závislosti na teplotě kotle.

Pracuje ve standardu iPellR – optimalizace spalování s modulem Lambda HT-tronic. Tento systém zaručuje nejvyšší kvalitu spalování. Kotel chrání čerpadlo zpátečky s teplotním čidlem. Je určen pro instalaci v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy. Jeho konstrukce umožňuje snadnou instalaci, vodní přípojky mohou být vyvedeny ze shora nebo zezadu, spaliny mohou být vyvedeny nahoru, dozadu a na pravou stranu kotle.

Jmenovitý výkon kW 8 11
Rozsah výkonu kW 2,4-8 3,6-12
Max. pracovní teplota oC 85 85
Objem vody L 33 33
Max. pracovní tlak Bar 2 2
Min. komínový tah Pa 10 12
Připojení GZ 1″ GZ 1″
Připojení kouřovodu mm 120 120
Hmotnost kotle kg 221 221
Objem zásobníku paliva dm3 70 70
Šířka kotle se zásobníkem cm 115 115
Šířka zásobníku cm 45 45
Hloubka kotle s kouřovodem cm 37 37
Výška kotle cm 124 124
Výška připojení cm 114 114
Výška do středu komína (zadní) cm 113 113
Výška odvodu spalin nahoru cm 125 125

HT-tronic 900

Regulace kotlů na pelety. Touto egulaci jsou vybaveny kotle HT DasPell GL, MaxPell GL a MaxPell.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul
HT tronic 900

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic M-BC
 • Vyrovnávací čerpadlo,
 • Oběhové čerpadlo,
HT-tronic Rooms
 • Panel kabelového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Panel bezdrátového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,