Kotel na pelety 5. emisní třídy

Kotel na pelety FLAT patří do skupiny nejnovějších kompaktních kotlů. Vyznačuje se bohatou výbavou. Ekvitermní regulace (podle počasí) s lambda sondou a autoregulací HT-Logic III je zárukou snadného a jednoduchého ovládání. Je vybaven hořákem s automatickým čištěním, systémem automatického čištění výměníku, hydraulickým modulem a bezpečnostní skupinou.

Kotel a topný systém jsou ovládány pomocí 5” dotykového kapacitního displeje. Ekvitermní regulace (podle počasí) HT-tronic 900 Touch ovládá činnost 4 čerpadel a pohon směšovacího ventilu. Řídicí systém lze rozšířit o další moduly. Řídicí systém spolupracuje s panelem dálkového ovládání, 2 pokojovými termostaty a internetovým modulem. Kotel je vybaven autoregulací HT-Logic III, která řídí činnost hořáku, volí provozní parametry a moduluje výkon v závislosti na teplotě kotle.

Pracuje ve standardu iPell R – optimalizace spalování s modulem Lambda HT-tronic. Systém optimalizace se sondou zaručuje nejvyšší kvalitu spalování.

Kotel je vybaven hydraulickým modulem, který se skládá ze směšovacího ventilu s pohonem, ventilového čerpadla, čerpadla TUV a bezpečnostní skupiny v podobě expanzní nádoby, bezpečnostního ventilu a manometru. Kotel je chráněn čerpadlem zpátečky s teplotním čidlem a je přizpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.

Jeho konstrukce umožňuje snadnou a jednoduchou montáž, vodní přípojky mohou být vyvedeny ze shora nebo ze zadní strany kotle, spaliny mohou být vyvedeny ze shora a ze zadní nebo pravé strany kotle.

Jmenovitý výkon kW 8 11
Rozsah výkonu kW 2,4-8 3,6-12
Maximální pracovní teplota oC 85 85
Objem vody L 33 33
Max. pracovní tlak Bar 2 2
Min. komínový tah Pa 10 12
Připojení GZ 1″ GZ 1″
Připojení kouřovodu mm 120 120
Hmotnost kotle kg 236 236
Objem zásobníku paliva dm3 70 70
Šířka kotle se zásobníkem cm 115 115
Šířka zásobníku cm 45 45
Hloubka těla s kouřovodem cm 37 37
Výška kotle cm 124 124
Výška připojení cm 114 114
Výška do středu komína (zadní) cm 113 113
Výška odvodu spalin nahoru cm 125 125

HT-tronic 900 Touch

Pokročilý regulace HT-tronic® 900 Touch umožňuje intuitivní ovládání kotle a topných systémů.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo TUV
 • Směšovací ventil
 • Termostat
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Čerpadlo ÚT
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul
 • Barevný displej
 • Dotykový displej
HT-tronic 900 Touch

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic M-BC
 • Vyrovnávací čerpadlo,
 • Oběhové čerpadlo,
HT-tronic Rooms
 • Panel kabelového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Panel bezdrátového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,