Kotel na pelety ONE BASIC je moderní kompaktní kotel malých rozměrů. Ekvitermní regulace (podle počasí) s lambda sondou a autoregulací HT-Logic III je zárukou snadného a jednoduchého ovládání. Kotel je vybaven hořákem s automatickým čištěním a čerpadlem ochrany zpátečky.

Konstrukce kotle je založena na vertikálním trubkovém výměníku tepla se systémem mechanického čištění. Spalování probíhá pomocí samočisticího automatického hořáku s otevíracím dnem, který je vybaven zapalovačem, fotoeletrickým prvkem a termočlánkem. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který do kotle dodává vzduch pro spalování a zvyšuje tah komína.

Kotel a topný systém řídí jednotka HT – Tronik 900, která ovládá činnost 4 čerpadel a pohon směšovacího ventilu. Řídicí systém lze rozšířit o další moduly. Řídicí systém spolupracuje s panelem dálkového ovládání, 2 pokojovými termostaty a internetovým modulem. Kotel je vybaven autoregulací HT-Logic III, která řídí činnost hořáku, volí provozní parametry a moduluje výkon v závislosti na teplotě kotle.

Pracuje ve standardu iPell R – optimalizace spalování s modulem Lambda HT-tronic. Systém optimalizace se sondou zaručuje nejvyšší kvalitu spalování.

Kotel chrání čerpadlo zpátečky s teplotním čidlem. Je určen pro instalaci v uzavřeném systému v souladu s platnými předpisy.

Jmenovitý výkon kW 8 11 15 20
Rozsah výkonu kW 2-8 4-11 5-15 6-20
Max. pracovní teplota oC 85 85 85 85
Objem vody L 32 32 60 60
Max. pracovní tlak Bar 3 3 3 3
Min. komínový tah Pa 10 12 14 16
Instalační přípojka GZ 1″ GZ 1″ GZ 1″ GZ 1″
Přípojka komína mm 120 120 120 120
Hmotnost kotle kg 225 231 314 324
Objem zásobníku paliva dm3 80 80 130 130
Objem zásobníku paliva s nástavci dm3 200 200 230 230
Šírka kotle cm 57,5 57,5 70 70
Hloubka kotle cm 66 66 76 76
Výška kotle cm 125 125 140 140
Výška kotle s nástavcem cm 175 175 175 175
Výška ke středu komína cm 10 10 10 10

HT-tronic 900

Regulace kotlů na pelety. Touto egulaci jsou vybaveny kotle HT DasPell GL, MaxPell GL a MaxPell.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul
HT tronic 900

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic M-BC
 • Vyrovnávací čerpadlo,
 • Oběhové čerpadlo,
HT-tronic Rooms
 • Panel kabelového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic Rooms Wireless
 • Panel bezdrátového dálkového ovládání s pokojovým termostatem,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,