Kotel na slámu v kulatých balících Ø 150 x 120 cm.

Kotel MAX AGRO B na slámu – kotel vysokého výkonu. Je určen ke spalování slámy v kulatých balících o rozměrech Ø 150 x 120 cm. Kotel je vybaven regulacem HT-tronic 251 s přídavným snímačem teploty spalin a regulací vyrovnávacího čerpadla.

Kotle AGRO jsou vybaveny regulacem HT-tronic 251 uzpůsobeným pro kotle AGRO s přídavným snímačem spalin a výstupy pro vyrovnávací čerpadlo/čerpadlo TUV a cirkulační čerpadlo ústředního topení.

Jmenovitý výkon kW 300 600
1000
 Rozsah výkonu kW 100 – 300 200-600 330-1000
 Maximální pracovní teplota oC 35 45 55
 Vodní obsah L 2 10 480 850
 Minimální tah komína Pa 28 28 28
 Instalační přípojka 3 Dn 100 Dn100
 Přípojka komína mm 350 500 600
 Hmotnost kotle kg 3 500 7 000 12 000
 Šířka kotle cm 215 220 220
 Hloubka těla s kouřovodem cm 250 285 305
 Výška kotle cm 250 285 305
 Výška do středu komína cm 224 243 263
 Hloubka spalovací komory cm 145 295 405
 Průměr spalovací komory cm 174 174 174

HT-tronic 251

Ekvitermní regulace (podle počasí) pro kotle na spalování nedřevní biomasy. Touto egulaci jsou vybaveny kotle Q PULS AGRO a Q PLUS AGRO B.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Vyrovnávací čerpadlo
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • Barevný displej
 • Zapalovací program
 • Modulovaná činnost kotle
HT tronic 251

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,