Kotel na slámu v kulatých balících.

Kotel Q PLUS AGRO B na slámu – kotel se středním výkonem. Je určen ke spalování slámy v kulatých balících o průměru 120 nebo 150 cm. Kotel je vybaven regulacem HT-tronic 251 s přídavným snímačem teploty spalin a regulací vyrovnávacího čerpadla.

Kotle AGRO jsou vybaveny regulací HT-tronic 251 uzpůsobeným pro kotle AGRO s přídavným snímačem spalin a výstupy pro vyrovnávací čerpadlo/čerpadlo TUV a cirkulační čerpadlo ústředního topení.

Jmenovitý výkon kW 150 300
 Rozsah výkonu kW 50 – 150 100 – 300
 Maximální pracovní teplota oC 85 85
 Vodní obsah L 1 300 2 200
 Minimální tah komína Pa 28 30
 Instalační přípojka 3 3
 Přípojka komína mm 350 350
 Hmotnost kotle kg 2 200 3 500
 Šířka kotle cm 183 183
 Hloubka těla cm 216 357
 Výška těla cm 226 226
 Výška do středu komína cm 211 211
 Hloubka spalovací komory cm 150 290
 Průměr spalovací komory cm 148 148

HT-tronic 251

Ekvitermní regulace (podle počasí) pro kotle na spalování nedřevní biomasy. Touto egulaci jsou vybaveny kotle Q PULS AGRO a Q PLUS AGRO B.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Vyrovnávací čerpadlo
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • Barevný displej
 • Zapalovací program
 • Modulovaná činnost kotle
HT tronic 251

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,