Kotel na spalování slámy v balících – kostky

Kotel Q PLUS AGRO na spalování slámy – kotel se středním výkonem. Je určen ke spalování slámy v balicích – kostkách. Kotel je vybaven regulacem HT tronic 251 s přídavným čidlem teploty spalin a regulacem vyrovnávacího čerpadla.

Správné provzdušnění spalovací komory s využitím sekundárního vzduchu zajišťuje účinné spalování rychle zplyňující se slámy při udržení optimálních parametrů spalování. Použití modulovaných ventilátorů usnadňuje regulace kvality spalování.

V topném systému se slámovým kotlem by vždy měl být na každých 50 kW topného výkonu kotle použit vyrovnávací zásobník o objemu asi 2 m3. Velikost vyrovnávacího zásobníku by měla určit montážní firma spolu s projektantem.

Kotel je vybaven regulacem HT-tronic 251 uzpůsobeným pro kotel AGRO s přídavným snímačem spalin a výstupy pro vyrovnávací čerpadlo a oběhové čerpadlo ústředního topení.

 Jmenovitý výkon kW 110
 Rozsah výkonu kW 50-110
 Maximální pracovní teplota oC 85
 Objem vody L 610
 Minimální tah komína Pa 30
 Připojení 2 1/2
 Průměr kouřovodu mm 250
 Hmotnost kotle kg 1850
 Objem topeniště dm3 1150
 Šířka kotle cm 110
 Hloubka kotle cm 212
 Výška kotle cm 180
 Výška do středu komína cm 154
 Výška zpátečky cm 35
 Šířka topeniště cm 90
 Výška topeniště cm 98
 Hloubka topeniště cm 167
 Výška násypného otvoru cm 51

HT-tronic 251

Ekvitermní regulace (podle počasí) pro kotle na spalování nedřevní biomasy. Touto egulaci jsou vybaveny kotle Q PULS AGRO a Q PLUS AGRO B.
 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Vyrovnávací čerpadlo
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • Barevný displej
 • Zapalovací program
 • Modulovaná činnost kotle
HT tronic 251

Rozšiřovací moduly

HT-tronic M-Z2
 • Modul ventilu,
 • Čerpadlo ventilu,
 • Směšovací ventil,
 • Ekvitermní regulace (podle počasí),
 • Termostat,
HT-tronic TPP
 • Pokojový termostat – kabelový,
HT-tronic TPB
 • Bezdrátový pokojový termostat s týdenním programem,
HT-tronic TPB – APP
 • Pokojový termostat s týdenním programem – bezdrátový, s mobilní aplikaci APP,
HT-tronic Connect
 • Internetový modul – ovládání prostřednictvím internetového prohlížeče a mobilní aplikace,,