Kotle velkého výkonu

Průmyslové kotle

Stále více firem, které potřebují kotle vysokých výkonů, volí kvůli ekologii kotle na biomasu. To souvisí také s nízkými provozními náklady těchto ZAŘÍZENÍ a jednoduchým ovládáním. Kotle vysokých výkonů na biomasu používají palivo automaticky dopravované ze skladu, což snižuje množství práce potřebné k jejich provozu. Jako biomasa se v průmyslových kotlech spaluje dřevní štěpka nebo pelety. Pelety mohou být dodávány cisternami a pak skladovány v k tomu určených prostorech, zásobnících nebo silech. Palivo se do kotle dopravuje pomocí systémů dodávky paliva, které lze přizpůsobit jakémukoli ZAŘÍZENÍ, i v případě uskladnění paliva ve větší vzdálenosti od kotelny. Dřevní štěpka se dodává do skladu paliva silniční dopravou a následně se přemísťuje do kotlů mechanickými podavači.

Ve velkých kotelnách na biomasu jsou používány automatizované procesy přísunu paliva ze skladu. Tím jsou dosahovány nízké náklady na výrobu energie spolu se šetrným přístupem k životnímu prostředí. Provoz těchto systémů je do značné míry automatizovaný.

Kotle na biomasu se vyznačují bezporuchovým provozem. V průmyslových kotlích jsou používány systémy se dvěma hořáky, jejichž provoz je řízen nezávislými systémy. Díky tomu může kotel flexibilně upravovat svůj výkon. Instalace těchto kotlů je jednodušší a tato ZAŘÍZENÍ jsou také menší. Kotle na biomasu již nemusí být zapojovány do kaskád, zabírat velký prostor a mít několik nezávislých systémů pro dopravu paliva. Průmyslové kotle jsou často vybaveny samočisticími systémy, např. automatickým čištěním výměníku, hořáku a automatickým odstraňováním popela, což v kombinaci s automatizovanou dopravou paliva minimalizuje potřebu práce při provozu kotelny. Taková řešení lze najít u výrobků společnosti Heiztechnik.

Čím by se měly průmyslové kotle vyznačovat?

Především vysokou účinnosti a funkčností, automatickým regulacem, bezporuchovým provozem a nízkými provozními náklady. Zákazníci často stojí před obtížnou otázkou, jaký kotel si vybrat: plynový, olejový nebo možná kotel na biomasu. Odpověď určuje ekologie. Kotle na biomasu se nepodílejí na znečišťování životního prostředí, což je v současnosti nejdůležitější. Často následuje druhá otázka: kotle na biomasu a jejich účinnost. Často se zákazníci zamýšlejí nad tím, zda jsou tyto kotle dostatečně výkonné a funkční? Odpověď je kladná – ano, jsou – což každoročně potvrzují stovky průmyslových instalací. Kotle na spalování biomasy pracují s účinností dosahující až 90 %. Dřevní biomasu lze zakoupit za příznivé ceny, kilogram suché biomasy obsahuje minimálně 15 MJ tepelné energie. Popel ze spalované biomasy lze použít jako hnojivo v zemědělství.