Vertikální tříprůchodový automatický kotel na dřevní štěpku

Vertikální tříprůchodový automatický kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku a pelety HT MegaBio – vysoký výkon. Je vybaven válcovou spalovací komorou ze žáruvzdorného betonu. Komora má tříbodový řízený přívod vzduchu rozdělený na primární a sekundární vzduch s autoregulací s lambda sondou.

Orientace vstupů sekundárního vzduchu umožňuje víření plamene, což vede k lepšímu míchání vzduchu s hořlavými plyny. Spalovací komora ze žáruvzdorného betonu umožňuje spalování paliv s vysokou vlhkostí. Nejdůležitější vlastností těchto kotlů je velká plocha výměníku tepla a velký vodní obsah kotle (akumulační zásobník). Toto řešení zajišťuje velmi stabilní teplotu vody a vysokou úroveň tepelné bezpečnosti celého systému. Výměna tepla probíhá ve svislém ocelovém tepelném výměníku, který obklopuje spalovací komoru. Tříprůchodová cirkulace spalin umožnila dosáhnout velkou topnou plochu kotle a tudíž i vysokou účinnost výměny tepla. Toto konstrukční řešení je hlavní výhodou kotlů HT Mega Bio by VENTIL, zabraňuje usazování prachu na topné ploše výměníku, což je při spalování velmi důležité. Použití vertikálního trubkového výměníku tepla v kombinaci s velkou teplosměnnou plochou a velkým objemem vody zajišťuje nejvyšší stabilitu a tepelnou účinnost kotle a má také pozitivní vliv na jeho delší životnost.

Celý systém je řízen centrálním ovládacím panelem, který shromažďuje informace ze senzorů, systému přívodu paliva, spalovacího systému, kotlové vody a případně celého topného systému.

Globální přístup k regulace systému umožňuje dosáhnout vysoký výkon, bezpečnost a kontrolu nákladů prostřednictvím dynamického regulace činnosti podle topných požadavků. Plně automatizovaný software minimalizuje potřebu technických zásahů a zajišťuje spolehlivý provoz. Systém regulace je navíc dostupný také prostřednictvím mobilních ZAŘÍZENÍ všeho druhu a internetu.

Příklad kotelny s kotlem s pohyblivým stupňovitým roštem

Jmenovitý výkon kW 580 870 1160 1450 1750 2320 3480 4640 5800
výška
cm 293 321 377 382 396 396 481 511 560
Průměr cm 205 210 232 240 244 258 311 340 370
Prostor kotelny – minimální výška m 5 5 5,5 5,5 6 6 7 8 8
Plocha tepelného výměníku m2 24 35 52 65 79 112 174 230 314
Hmotnost kg 4 200 4 600 4 730 7 900 5 200 10 800 13 000 29 500 34 500
Vodní obsah dm3 2 000 3 100 4 550 5 200 5 600 6 900 9 400 13 000 18 000
Maximální teplota vody 0C 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Průměrná tepelná účinnost % 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90 85 – 90
Maximální spotřeba paliva (pelety) kg/h 138-144 207-216 276-288 346-360 417-434 544-577 832-866 1108-1154 1380-1440
HT MegaBIO by Ventil (HT MBV) 6500 – informace dostupné na vyžádání
HT MegaBIO by Ventil (HT MBV) 7000 – informace dostupné na vyžádání