Čtvrtá vlna Kotlíková dotace

Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

Přínosy kotlíkových dotací

Kotlíkové dotace poprvé odstartovaly v roce 2015 a patří mezi nejúspěšnější dotační programy. Během tří výzev s celkovou finanční alokací ve výši 11,8 mld. Kč bylo přijato 120 000 žádostí, dosud vyměněno bezmála 100 000 kotlů a vyplaceno přes 11 mld. Kč.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy >

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je vyhrazena částka 5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí se spustí přes krajské úřady na konci jara 2022.

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Zjistit více o kotlíkových dotacích >

Dotace pro ostatní domácnosti >

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti je možné zasílat elektronicky přes www.novazelenausporam.cz a dotace činí až 50 % způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Zjistit více o dotacích z Nové zelené úsporám >

  •  
Produkty zapsané v seznamu SVT