Seznamte se se společností Heiztechnik.

Společnost Heiztechnik založili dva mladí polští inženýři v první dekádě 21. století. Firma vznikla díky zaujetí a důslednosti zakladatelů, kteří měli ambice vyrábět nejlepší topnou techniku v Polsku. Dnes představuje společnost Heiztechnik moderní továrnu, která sdružuje lidi usilující o neustálé zlepšování a rozvoj. Majitelé a zaměstnanci mají vůli vyvíjet a vyrábět nejlepší řešení pro vytápění, která jsou určená pro koncové spotřebitele a průmyslové provozy. Výrobky, které splňují přísné ekologické požadavky, mají velmi vysokou účinnost a jsou šetrné k našemu životnímu prostředí.

Náš potenciál

Potenciál společnosti Heiztechnik znázorňuje nabídka topné techniky, která je pravděpodobně nejširší mezi výrobci (rozmezí výkonu 3,9 kW až 7 MW). Našimi nejdůležitějšími hodnotami jsou kompetence, profesionalita a spolehlivost vůči partnerům. Naše ambice se nezměnily – stále chceme být lídrem s nejširší nabídkou a s nejmodernějším, nejúčinnějším ZAŘÍZENÍM pro vytápění v Polsku a Česku, která splňují individuální potřeby zákazníků. To také znázorňuje mise naší společnosti, která zní:

Zavazujeme se poskytovat svým zákazníkům nová, inovativní, ekologická a nákladově efektivní řešení, která jim zajistí teplo doma a čisté životní prostředí.

Nejlepším a nejnovějším potvrzením naplňování tohoto hesla jsou naše nová tepelná čerpadla s provozními parametry srovnatelnými s nejlepšími zařízenímí na evropském trhu. Jedná se o nejnovější produkt vyvinutý naším týmem.

Představenstvo společnosti

Před několika lety jsme založili společnost Heiztechnik a začali jsme vyrábět dva typy kotlů. Dnes naše nabídka obsahuje širokou škálu topné techniky, která si získala velkou oblibu jak v Polsku, tak i v České republice, na Ukrajině, v Litvě, Lotyšsku, Řecku, Rusku a Maďarsku. Neustále pracujeme na nových řešení, aby naše výrobky splňovaly potřeby zákazníků a požadavky na ochranu životního prostředí.

Zdzisław Kulpan Předseda Představenstva
Radosław Siłkowski Místopředseda Představenstva
Historie firmy

Společnost Heiztechnik je moderní výrobní závod, který se zabývá výrobou topných kotlů na tuhá paliva s výkonem 3,9 kW až 7 MW, tepelných čerpadel a další techniky pro vytápění. Výroba probíhá v moderních výrobních prostorách s využitím pokročilého strojního parku, laserových zařízení pro dělení oceli, CNC ohýbacích lisů a svařovacích robotů.