HT tronic 100 je určen k regulace spalování v univerzálních kotlích s ventilátory, kotlích na uhelný prach a nedřevní biomasu. Kromě provozu ventilátoru je vybaveno řízeným výstupem čerpadla kotle a čerpadla ústředního topení.

Mezi nastavitelné parametry kotle a systému patří: teplota vody v kotli, výkon ventilátoru, frekvence profuků, teplota zapnutí čerpadla ÚT, teplota vypnutí ventilátoru, volba typu ventilátoru. Regulace pracuje v režimu regulace výkonu kotle. Regulace se snadno ovládá a má všechny funkce nezbytné pro správnou činnost kotle. Uživatel může používat jednoduchý a funkční ovládací panel.
  • Čerpadlo kotle
  • Čerpadlo ÚT
  • Modulovaná činnost kotle