HT tronic 251 – ekvitermní regulace pro kotle na nedřevní biomasu. Touto regulací jsou vybaveny kotly Q PULS AGRO a Q PLUS AGRO B.

Je určeno k regulace provozu kotle ústředního topení vybaveného ventilátorem. Regulace ovládá přísun vzduchu podle teploty kotle a systém sestávající z čerpadla kotle, čerpadla ÚT, čerpadla TUV, čerpadla ventilů a pohonu směšovacího ventilu. K regulace lze připojit další moduly, které rozšiřují jeho funkčnost o další systémy ovládající směšovací ventily s čerpadly. Regulace směšovacích systémů může být realizováno v ekvitermním režimu. Regulace umožňuje nezávislé ovládání každého topného okruhu prostřednictvím nezávislého pokojového termostatu. Regulace je vybaveno přehledným barevným displejem. Volitelný internetový modul umožňuje dálkové ovládání kotle.
Toto zařízení je dostupné u kotlů: HT DasPell    
  Q PLUS AGRO Q PLUS AGRO B

 

 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Vyrovnávací čerpadlo
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • Barevný displej
 • Zapalovací program
 • Modulovaná činnost kotle