HT tronic 700 Touch

HT-tronic 700 Touch – ekvitermní regulace pro kotle s podavačem. Touto regulací jsou vybaveny kotle Q Eko GL a HT Eko GL.

Regulace ovládá hořák a umožňuje řídit systém skládající se z čerpadla kotle, čerpadla ústředního topení, čerpadla teplé užitkové vody, ventilového čerpadla a pohonu směšovacího ventilu. Spalování lze řídit v režimu HT-Logic nebo Standard – oba tyto režimy modulují výkon podle teploty kotle. Režim HT-Logic volí provozní parametry podle druhu paliva, výkonu a teploty kotle. Díky volitelnému použití dalších modulů HT-tronic M-Z2 umožňuje ovládání dalších topných okruhů pomocí čerpadla, směšovače a pokojového termostatu. Modul HT-tronic M-BC umožňuje ovládat vyrovnávací a oběhové čerpadlo. Regulace směšovacích systémů může být realizováno v ekvitermním režimu. Regulace umožňuje nezávislé ovládání každého topného okruhu prostřednictvím nezávislého pokojového termostatu.

Regulace je vybaveno přehledným barevným displejem. Volitelný internetový modul umožňuje dálkové ovládání kotle.

Toto zařízení je dostupné u kotlů: HT DasPell    
  Q EKO GreenLine HT EKO GreenLine

 

 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Alarm
 • Internetový modul
 • Barevný displej
 • Dotykový displej