HT-tronic 750 ekvitermní regulace pro kotle vysokého výkonu s podavačem. Touto regulací jsou vybaveny kotly Q MAX EKO GL a Q MAX EKO.

Regulace ovládá hořák a umožňuje řídit systém skládající se z čerpadla kotle, čerpadla ústředního topení, čerpadla teplé užitkové vody, ventilového čerpadla a pohonu směšovacího ventilu. Spalování lze řídit v režimu HT-Logic nebo Standard – oba tyto režimy modulují výkon podle teploty kotle. Režim HT-Logic volí provozní parametry podle druhu paliva, výkonu a teploty kotle. K regulace lze připojit další moduly, které rozšiřují jeho funkčnost o další systémy ovládající směšovací ventily s čerpadly. Regulace směšovacích systémů může být realizováno v ekvitermním režimu. Regulace umožňuje nezávislé ovládání každého topného okruhu prostřednictvím nezávislého pokojového termostatu. Regulace je vybaveno přehledným barevným displejem. Volitelný internetový modul umožňuje dálkové ovládání kotle.
 
Mikroprocesorové ekvitermní regulace HT tronic 750 je určeno pro regulace spalovacího procesu kotlů s vysokým výkonem s podavačem.
Rozšiřovací moduly HT DasPell    
  Q MAX EKO GL Q MAX EKO

 

  • Čerpadlo kotle
  • Čerpadlo ÚT
  • Čerpadlo TUV
  • Čerpadlo směšovacího ventilu
  • Směšovací ventil
  • Ekvitermní regulace (podle počasí)
  • Termostat
  • Barevný displej
  • Modulovaná činnost kotle
  • HT Logic