HT tronic 900 Touch – regulace pro kotle na pelety. Touto regulací jsou standardně vybaveny kotle: ONE, HT DasPell LuxGL a volitelně: HT DasPell GL, HT DasPell BOX GL, MaxPell GL a MaxPell.

Toto regulace je vybaveno barevným dotykovým displejem. Zajišťuje širokou modulaci výkonu s optimalizací spalovacího procesu, parametry dávek paliva a průtoku vzduchu jsou voleny automaticky za účelem dosažení efektivního spalování (funkce HT-Logic III). HT-tronic 900 Touch umožňuje ovládat čerpadlo kotle, ÚT, TUV, čerpadlo směšovače, pohon směšovače, zapalovač pomocí fotobuňky, provoz dvou podavačů pelet, spolupráci s dalšími zdroji tepla a vizualizaci hladiny paliva. Volitelně díky použití dalších modulů HT-tronic M-Z2 umožňuje ovládání dalších topných okruhů pomocí čerpadla, směšovače a pokojového termostatu. Modul HT-tronic M-BC umožňuje ovládat činnost vyrovnávacího a oběhového čerpadla. Toto regulace se vyznačuje intuitivním ovládáním díky přehlednému grafickému displeji a jednoduchému menu rozdělenému na uživatelskou a servisní část.

Regulace je vybaveno velkým barevným dotykovým displejem a může být také vybaveno internetovým modulem.

 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo TUV
 • Směšovací ventil
 • Termostat
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Čerpadlo ÚT
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul
 • Barevný displej
 • Dotykový displej