HT tronic 900 – regulace kotlů na pelety Touto regulací jsou vybaveny kotly HT DasPell GL, MaxPell GL a MaxPell.

Regulace zajišťuje širokou modulaci výkonu s optimalizací spalovacího procesu, parametry dávek paliva a průtoku vzduchu se volí automaticky za účelem dosažení efektivního spalování (funkce HT-Logic II). HT-tronic 900 umožňuje ovládat čerpadlo kotle, ÚT, TUV, směšovací čerpadlo, pohon směšovače, zapalovač pomocí fotobuňky, provoz dvou podavačů pelet, spolupráci s dalšími zdroji tepla a vizualizaci hladiny paliva. Díky volitelnému použití dalších modulů HT-tronic M-Z2 umožňuje ovládání dalších topných okruhů pomocí čerpadla, směšovače a pokojového termostatu. Modul HT-tronic M-BC umožňuje ovládat činnost vyrovnávacího a oběhového čerpadla. Toto regulace se vyznačuje intuitivním ovládáním díky přehlednému grafickému displeji a jednoduchému menu rozdělenému na uživatelskou a servisní část.

Regulace může být vybaveno internetovým modulem.

zařízení dostupné u kotlů: HT DasPell
  ONE BASIC HT DasPell GL Q Pellet GL MaxPell GL

 

 • Čerpadlo kotle
 • Čerpadlo ÚT
 • Čerpadlo TUV
 • Čerpadlo směšovacího ventilu
 • Směšovací ventil
 • Ekvitermní regulace (podle počasí)
 • Termostat
 • HT Logic II
 • Zapalovač
 • Alarm
 • Internetový modul